Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen (Jn.15,11.)

A Zsoltárok Könyvében ezt mondja az Ige: "Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon." (16.11) Pál ezt írja "A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által." Nem lehet megkerülni a talán kevéssé népszerű Igét sem: "Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek" - Teljes öröm. Mennyi mindent jelent ez a teljes öröm. De a fenti kiemelt Ige mentén nézzünk tovább. Döbbenetes, hogy Jézus a megpróbáltatások, harcok, árulás közepette arról beszél, hogy azt szeretné, ha öröme lehetne a tanítványaiban. s ez által az ő örömük is teljes lehet. Ebből a világból megszerezhetsz magadnak bármit, de az csak a többi része lesz. Rész a világból, rész egy tárgyból, rész egy pénzmennyiségből, rész, de nem az egész. Ó de sokan mondják, hogy milyen boldogok lennének, ha megszereznék ezt vagy azt. Ó milyen boldogok lennének ha látnák ezt vagy azt. Ó de boldogok lennének ha ilyen vagy olyan lehetőségeik lennének, s ez mekkora nagy örömöt jelentene nekik. Megszerezni valamit mint "örömforrás"? Mennyire általános de mégis mennyire bizarr. Ha boldogságot, örömet akarsz, s ha át akarod érezni annak teljességét, nem részt kell csipegetned. Nem a világ véges pénzkészletének egy részét kell magadénak tudnod, hiszen hogy lehetne az teljessé. Ha a teljességre vágysz örömben, békességben, boldogságban, akkor nem a végesből, hanem a végtelenből kell merítened. A Végtelenből, Aki Isten. Csak arra mondhatod, hogy a teljességet éled át amit Istentől kapsz. Az Istentől kapott békességre fogod azt érezni, hogy "teljes a békességem". A máshonnan kapott békesség, a máshogy megszerzett békesség mellett mindig fogod érezni a hiányt, azt az érzést, hogy "jó, de lehetne jobb is". "Most ez megvan, de jövőre akarom azt is". "Mennyivel jobb lenne, ha még az is meglenne". Az Istentől mint végtelentől kapott békesség, ha Ő a forrása egyrészt Istenhez vezet el, másrészt Istennel köt össze, harmadrészt Istent tapasztalod meg benne. Az Istentől kapott öröm ugyanez. Istenhez vezet el, Istennel köt össze és Istent tapasztalod meg benne. A Végtelent. Ezért lehet teljessé.

Érdekes, amikor Jézus arról beszél, hogy ha a parancsolatait megtartjuk, megmaradunk a szeretetében, egy szeretetkapcsolat köt minket egymáshoz és számára ez jelenti az Ő örömét, hogy mi megmaradunk a szeretetében, s ebből az örömből akar adni. Az Jézusnak az öröme, hogy szerethet bennünket, hogy szeretetkapcsolatban lehetünk Vele, hogy az Ő szeretetében maradunk meg. Ha tehát teljes örömre vágyom, akkor Jézus szeretetében kell megmaradnom, ezért betartani a parancsolatait, nem fenyegetéstől félve, hanem szeretetért-szeretetből. Így juthatok el a teljes örömre. Olyan sokszor várunk valamit és várjuk, hogy az Jézus biztosítsa nekünk, s annyira természetesnek vesszük, hogy kapunk Istentől. S felmerül a kérdés, mi az amit teszek, amiben növekedik az életem, a hűségem Jézushoz aminek következtében az öröme teljes lehet bennem?

Látva saját magamat, ha Jézus rám néz, vajon öröme telik-e bennem? Mert megtartva a parancsolatokat szeretetből nem csak a szeretete teljességéből meríthetünk, s köthet Vele össze ez a szeretet, de ezáltal öröme is van, így az öröméből is részesedhetünk. S mivel Jézustól kapjuk, a teljességtől kapjuk, a teljességből kapjuk így megtapasztalva a teljes örömet tapasztalhatjuk meg. Akkor a teljes öröm ez? És mi van a kísértésekkel? Jézustól kapva a teljes örömet, Jézusnak engedelmes életét élve, bizony épp emiatt kapunk sokszor támadásokat. Ha nem lenne az életed veszélyes a gonosz számára, hiszen kimeríthetetlen forrásból táplálkozol, kimeríthetetlen Forrás tölti újra a békesség-táradat, öröm-táradat, veszélyes ellenfél vagy, ráismer korábbi legyőzőjére Jézusra. Természetes, hogy támadásokat kapsz, természetes, hogy kísértéseket kapsz, természetes, hogy haragudnak majd sokan rád, természetes, hogy sokan a vesztedet akarják majd, útjukben leszel. Hát a teljes örömnek, a Jézusból merített teljes örömnek ezek is lehetnek bizony "velejárói". Ám Mindaz amivel a benned levő végtelent akarja bármi és bárki is legyőzni véges és határok közé rekesztett. Isten kegyelmében járva, Isten békességéből táplálkozva, Isten örömével beteljesedve minden ami ellened van - tudhatod, hogy gyengébb, mivel véges, erőtlenebb, mivel végtelen egyedül az ÚR. Megszomorodva, megnyomorova hogyan kaphatom az Úr Jézus örömének a teljességét? Nem száll rám, nem nyílik meg a menny, nem kopogtatnak be angyalok nagy békességcsomagot hozva. Hogy kel akkor teljes örömre jutni? Felkelsz, leporolod magad és elkezded betölteni Jézus parancsolatait. A kiút a depresszióból és mindenféle megnyomorodásból nagyon gyakran előttünk van. Elkezdve cselekedni az Isten szerinti cselekedeteket, nem feltétlen arra nézve aki megsebzett, nem feltétlen arra nézve, hogy kinek van igaza és kinek nem, hanem pusztán Isten szeretetéért, s engedni, hogy Jézus öröméből is részesülhessünk, s ez már maga a teljes öröm lesz.


P.Sz.B.