Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: "Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban." (ApCsel.18.9-10)

Az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv egyik csodálatos lehetősége a számunkra az, hogy az első keresztények életének mindennapjainak a bemutatásával, azzal, hogy különböző környezetben és élethelyzetben találjuk Pált és az első keresztényeket, mintegy "lemodellezi" számunkra az egyes nehézségek kezelését, bemutatja egy-egy élethelyzet, nehézség kivezető útját, megoldási módját. Az első keresztény gyülekezetek nehézségei nem kisebbek voltak mint a mi mostani nehézségeink. A társadalom helyzete nem jobb volt, s nem kevésbé romlott mint a mi mostani társadalmunk helyzete s benne a keresztények helyzete hasonló nehézségekkel találkozott. Ma gyakran úgy közelítik meg a kereszténységet, hogy vajon mi hasznom van belőle, milyen választ ad a "modern élet kihívásaira". Nem a modern élet "kihívásaira" válaszol a kereszténység, ez sosem volt a feladata, ellenben megmutatja azt, hogy egy erkölcsi összeomlásbnan, nehéz anyagi, gazdasági helyzetben, őrült szellemi kavalkádban hogyan lehet fennmaradni, megmaradni, talpon maradni és növekedni.

Már sokszor beszéltem a korinthusi helyzetről, erről a településről amely szinte gyűjtőhelye volt az erkölcsi összeomlásnak, hiszen forgalmas kereskedőváros, kikötőváros lévén találkozási pontja volt mindenféle kultúrának. Melegágya volt az erklcsi romlásnak is, mivel nem volt egy egséges kultúrája amely bármilyen erkölcsiséget hirdetett volna, bármilyen erkölcsi normát képviselt volna. Hihetetlen gazdasági, anyagi szélsőségek jellemezték a lakóit, rengeteg nicnstelen, nélkülöző és dúsgazdag, mások verítékéből hízó, gyarapodó ember élt ezen a területen. Egyszerre volt gyűjtőhelye a valamiféle megélhetést kereső, a létfenntartásukért élet-halál harcot vívó "kisembereknek" és az egész más kultúrából érkező megvagyonosodott üzletembereknek. Hogyan lehet ebben a világban megmaradni úgy, ha nem vagyok a kiszolgált réteg kegyeltje és hogyan lesz Így megmaradásom, találkozásom olyan értékkkel, amelyek felülemelnek ezen a helyzeten és átsegítenek mint szakadék felett és nem "darál fel" ez a világ? Sokan letesznek erről és azt mondják, nekem erre már nincs esélyem, hiszen ebben a világban élek és olyan az életem mint ez a világ. Ha elszegényedés van, együtt szegényedem el vele. Ha kárhozatba tart, együtt jutok oda vele... ma, amikor ugyanazért harcol mindenki amiért akkor, amikor a létezés szinten tartása volt a mindennapi harc tétje és egyre nehezebb és egyre kilátástalanabb volt ez a harc van valami kapaszkodó? Van valami kiút? Van valami lehetőség, hogy ne azt az életet kelljen élnem mint ez a világ? A kereszténység küldetése, hogy megmutassa: IGEN.

Ezért is látogatott el Pál a kora és szolgálati területe legnehezebb településére Korinthusba. Ezért küldte őt Isten, hogy megmutassa, még a legnehezebb helyzetben levő embereknek is van üzenete. Azért csodálatos ez az üzenet, mert nem csak ide küldi Pált, hanem látomásban fel is készíti Isten arra, hogy számára nincs elveszett helyzet, nincs reménytelen körülmény, nincs olyan terület amiről Isten letett volna, ahonnan ne tudna kiemelni, felemelni, amely mélység számára már túl nagy lenne, amely feladat meghaladná az Ő erejét. Pál küldetése arról szólt, hogy az ilyen helyzetben levő embereknek hirdesse az örömhírt. Nagyon sajátos helyzetben élünk és ez nagyon emlékeztet a korabeli korinthusi helyzetre. Egy furcsa kettősségben él ma is a világ és élt akkor is. Egyrészt hirdeti minden csatornából, hogy jól kell érezned magadat, mert ma már meglehet mindened, élvezd az életet és legyél sikeres, ma már mindenre van lehetőség, szabadság van, szabadság és szabadság, másrészt ezzel teljesen ellentmondásban: mintha azt látnánk, hogy aki felelősen gondolkodik, annak egyre nehezebb, egyre nehezebb az élet, egyre nehezebb megmaradni, egyre nehezebb munkát találni és egyre nehezebb a családja fennmaradásáról gondoskodni. Isten viszont megszólítja Pált: "neked van valamid, amire ezeknek az embereknek szükségük van".

Minden nehézség legveszélyesebb fegyvere az ember számára, hogy azt hiteti el, "nem tudsz kitörni", minden nehézség legnagyobb csapdája, hogy elhiteti veled, hogy "nincs esélyed, ez már nem az a világ amelyikben te bármit is meg tudsz változtatni". Nézel a világba és látod, hogyan sodorja el a gyermekeidet, az unokáidat. Már nem érted amit beszélnek, már nem érted amit mondanak, megijedsz amikor látod, milyen világban kell élniük, milyen világhoz kell hasonlóvá válniuk ha életben akarnak maradni, miket kell tanulniuk, milyen értékrendet kell követniük és úgy gondolod, minden késő. Már nem, tudok segíteni nekik, már enm érem el őket. Olyan generációs szakadékok vannak szülő és gyermek között nagyszülő és unoka között amilyen szinte sosem volt, sehol sem volt. Hány szülő sajnálja a gyermekeit, mert látja nekik milyen nehéz a teljes bizonytalanságban messzire sodródva a szülői háztól, s látják az unokákat akik már egy egészen más világban élnek, nőnek fel - és egyre elsodorja őket ez a világ. Elérni így? Segíteni így? Megmenteni így? Amikor minden egyre bizonytalanabb? Pálhoz így szólt Isten: "Ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok". Bizony, elsodort értékrend, érték-nélküliség, szakadékok ember és ember között, amiben most élünk, ugyanez volt Pál Korinthusában és Istennek volt szava, volt üzenete Pálhoz: "Ne fogadd el ezt a helyzetet, igenis merj értéket képviselni, ne hallgasd el az értéktelenben az értéket" Pál hatalmas bíztatást kap Istentől: Merj világítani a sötétben, merj ragyogni ott, ahol tompa sivárság van, merj értéket keresni és felmutatni akkor ha annak nincs becsülete, na hallgasd el, hogy téged Isten megszólított mert ez nem magánügy, ez csoda és csodálatos ajándék. Ne engedj annak a kísértésnek, hogy "ezt nem fogadja el a világ", mert "a mai világ már másról szól". Akinek nincs a lámpásába olaj, annak nem kell világítani, de akinek van, annak kell. Hogy szól ez az üzenet ma? "Merj házasságot kötni akkor is, ha ma az együttélés a divat, merj templomba járni, ha az értékvesztett világban ez nem trendi dolog, merj ragaszkodni az értékekhez akkor is, ha a világ azt mondja ezek elavult értékek. Egy érték annál értékesebb, minél "régebbi", annál nemesebb.

A keresztények két nagy veszélye, hogy vagy azt mondják: ilyen a világ, ebben kell élnem, ezért én is olyan kell legyek mint a világ és valóban olyanná válnak mint a világ. A másik veszély, hogy meg akarják változtatnia világot és csalódnak, mert az nem sikerül. Isten Pálnak egyik utat sem javasolja. De azt mondja neki: merj "hegyen épített város lenni", mert lámpás lenni a sötétben, merj hitvalló életet élni, mert erre van esélyed és ez a küldetésed is. Ha a világgal haladsz, egyre távolabb kerülsz az értékektől, egyre távolabb kerülsz a szeretteidtől, egyre nehezebben fogsz boldogulni és egyre inkább magával sodor a világ. ha megváltoztatni akarod, ahhoz viszont gyenge van, ez illúzió, erre esélyed nincs. Ha egyik csalódást sem akarod választani akkor csak egyet választhatsz: hogy hegyen éíptett város leszel, hogy világítasz. Azt mondja Isten Pálnak: a világ, a körülötted levő város, benne az emberek értékvesztett emberek, romlás velé haladnak, de te merj kiállni és felmutatni az értékeket amiket Isten helyezett el benned, amit az Ő jelenléte által a Vele való kapcsolat által kapsz. S nem csak ezt mondja, hanem azt is, hogy Neki, Istennek nagy népe van abban a városban. Ha te kiállsz és megvallod a benned levő értékeket, mégha a világ mégoly romlott is, igenis lesznek olyanok akiknek ez számít. Lehet, hogy ezren legyintenek rád de ezerből egynek ez ajándék lesz és bátorítást ad. Lehet, hogy ezren kinevetnek, de egynek megváltozik az élete és ebben te voltál az Isten eszköze. Merd megvallani az Urat akkor is ha úgy érzed, "ez a világ már másról szól". Istennek nagy népe van Korinthusban és lesznek akiket ez a bizonyság megszólít - s mint tudjuk voltak is, sokan voltak. Lesznek akiket a te bizonyságtevő életed is megszólít, akik számára Isten téged akar állítani példának. Akár nem is egy nagy városban, hanem az utcádban, akár nem is az utcádban, de a házadban, a családodban. Ha éjszaka van, nem tudod felhozni a Napot, hogy világítson, de nem is kell beletörődnöd, hogy sötétségbe borul minden. Ha a szívedben világosság van, gyújthatsz világosságot s köréd ülhetnek azok akiket szeretsz. Pál üzenete amit Istentől kapott lehet a Te számodra is üzenet, küldetés és ajándék. Üzenet, mert Isten ma is szól, s akkor is, ha a világ másról szól. Küldetés, hogy az értékvesztett világban, a sötétségbe borult világban igenis van értelme Krisztust felmutatni - s ez az egyetlen reális lehetőség, hogy ne kelljen beletörődnöd a sötétségbe. S ajándék, mert ez nem csupán számodra fontos, hogy világíts, hanem utat mutatsz, példát adsz és a világosságra hívsz másokat is.


P.Sz.B.