Traktátusok

HÁROM BORZASZTÓ ÁLOM

"Álmot láttam és nyugtalan a lelkem megtudni az álmot." (Dániel 2.3.)

Ketten egyért
Az Ige Mérlegén, kiadja a Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa Budapest, 1957.

Csendesen, tiszta szépséggel hajnalodott a tomboló, üvöltő viharban telt, félelmes éjszaka után. Valóságos orkán pusztított éjjel. Tőből csavarta ki a fákat és mindent összetört - szétmorzsolt, ami útjába került. Borzongatóan üvöltött a kéményeken át is. Tele voltunk szorongó aggodalommal, - különösen, mert a vihar bömbölésének és a hullámok

Szolgáló szeretet c. kötetbôl
Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa kiad.
------------------------------------------

A különbözô kórokozók fertôzô képességeivel kapcsolatban nagyon érdekes megfigyelése van a bakteriológiának: meg lehet szelidíteni a kórokozó baktériumot. Ennek egyik módja az, hogy olyan állatot megfertôzni vele, amelyik nem reagál rá halálosan, "nem veszi komolyan". Vérében esetleg elszaporodik, de ugyanakkor hatástalanná is válik. A himlô például félelmetes betegsége volt a középkornak, ma védekezni tudunk ellene.

John Coutts istentagadó hajóskapitány a kabinjában feküdt. Hajója valahol az óceán közepén haladt, és ô a halálra készült. Nagyon magányosnak és elhagyatottnak érezte magát. Az örökkévalóság gondolata félelemmel töltötte el. Magához kérette az elsôtisztet:

"Fogjátok meg nekünk a rókákat, a rókafiakat, akik a szôlôket elpusztítják, mert a mi szôlôink virágban vannak." /Énekek éneke 2:15./

Pages