Traktátusok

(Stewart A. Jakab hitmélyítô elôadásai)

3.Móz. 10:1-6.
1.Krón. 13:1-10.
Ap.Csel. 5:1-11.

Alapíge: Lukács 12:15-21.
Mit mond egy híres labdarugó Krisztusról?
Stewart A. Jakab evangélista elôadásai Budapesten
1937 december havában

Sok kereskedôt ismerek, akiknek üzleti számításaiba nagy tévedések estek, sôt olyant is ismerek, akinek a tévedése millió pengôkbe került.

Nagy-magas oszlopon a város fölé nyúlt Boldogherceg szobra. Vékony, finom aranylemezek fedték tetőtől-talpig, szeme ragyogó zafír volt, kardja markolatán nagy piros rubintkő izzott. Megcsodálta mindenki. Gyönyörű, mint a szélkakas, állapította meg egyik városi tanácsos, aki nagy műértőnek tartotta magát. Csak nem egészen olyan hasznos, tette hozzá, nehogy gyakorlatiatlannak tartsák, aminthogy éppen nem volt az. Mért is nem vagy olyan, mint Boldogherceg, kérdezte az édesanya kicsi fiától, mikor az a holdért sírt. Boldogherceg álmában sem sírna semmiért.
"Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok és ő énvelem."
(Jel.3,20)
Részlet "Stewart A. Jakab budapesti elôadásai"-ból
Dr. Kiss Ferenc válogatása nyomán
Magyar Evangéliumi Szövetség kiadása, 11-13.old.

Én három okból lettem hívô:
1., Mert nem akartam bűnös életet élni. Láttam társaimnál, hogy elôször elveszítették a fejüket, azután a szívüket és végül a lelküket.

Pages