Életrajz

Studd Károly (Charles Studd, 1860-1931) élete
"Van, ki harangszót hallgatva élné le életét;
Én pokol tornácán lélekmentő boltot nyitnék."

Tags: 

DR. KISS FERENC (1889-1966)orvosprofesszor élete a "Ti vagytok a föld sója" és az "Élő kövek"c. könyvek alapján
Nagyszalontán 1889. szeptember 7-én született egyszerű földműves családban. Házuknál bibliai gyülekezet volt évtizedeken át, ahol egyszerű parasztpróféták hirdették Isten Igéjét iskolai képzettség nélkül, de isteni megbízásból. Gyermekkorára különösen nagy hatással voltak hívő szülei, azok között is a két nagyanya, akik "fundamentális szellemi emberek" voltak, a Szentírást rendkivül ismerték.

Tags: 

Gulyás József élete (1925-2000)
“Akiket én szeretek...”
Gulyás József életútja könyve alapján
Gulyás József Nyíregyházán született 1925-ben. Édesapja jómódú, földbirtokkal és nagy földbérletekkel rendelkező gazdálkodó volt. A családban egy leány, két fiú és egy rokon kislány nevelkedett. A szülők eltitkolták a gyerekek elől, hogy fogadalmat tettek, ha a halálos beteg, 3 gyermekes anyát megtartja, akkor Istennek szentelik életüket és gyermekeiket. A sok munka közben, miközben a gazdaság virágzott, a lélek pedig sorvadt, mert elhanyagolták az Istennel való kapcsolatot.

Tags: 

Fülöp Árpád élete (1903 -1987)
A keresztyén rabbi, azaz tanító
Mátrainé Fülöp Irma írásai alapján

Tags: 

Noha a protestáns misszió 100 évvel William Carey előtt elkezdődött, mégis őt nevezik a modern misszió atyjának. A korábbi misszós törekvések országon belüli vagy gyarmati területekre irányultak. Carey látása különbözött ettől. Meggyőződése volt, hogy az evangéliumot, Isten igéjét a világ minden területén hirdetni kell.

Tags: 

Pages