Igehirdetés

Kováts Zoltán ref.lelkész
„Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelő János, aki prédikál vala Júdea pusztájában. És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Mert ez az, akiről Ézsaiás próféra szólott ezt mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az Ő ösvényét. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből vala, és bőröv vala a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz." (Mt.3.1-4.)
(Olvasandó igeszakasz: 1Móz 32, 21-31)
Jákób fél Ézsautól, aki 400 felfegyverzett férfival jön elé. Családját, vagyonát, kisebb csoportokra osztja és maga elé küldi, hátha ezzel megnyerheti bátyja szívét, elveszi haragját. Utoljára hagyta közvetlen családtagjait. Ám útjukat szeli egy folyó, amin át kell kelniük. Jákób átköltözteti a családját, ő maga azonban azon az éjjelen már nem kel át velük. Hanem ott marad. Egyedül, maga marad.
A túl parton ott a gazdagsága, a családja, mindene. Ezen az oldalon ő maradt és a félelme.
Veszteg maradni vajon a tétlenséget jelenti, a veszteglést, amikor nem tehetünk semmit? Vajon várni kell az Úrra vagy van tennivalónk nekünk is? Hová tűnik az Úr, amikor nem látjuk magunk előtt Őt? Mit teszünk ilyenkor? Elégedetlenkedünk? Zsörtölődünk, mert nem látjuk a kivezető utat és nem látjuk az Istent? Akikben felmerültek valaha ezek a kérdések (s gyanítom, sokan vagyunk így) számukra most ezekra a kérdésekre keressük a választ Mózes 1. Könyve 14.részének a segítségével.

Olvasd:
1.Móz.14.
1.Móz.14.1-14.

A Mózes számára adott jelek, prófétai jelek voltak. A botból kígyó lett, amely a bűneset szimbolikus megjelenítője, majd a keze poklossá vált, s újra egészségessé – ami az Áldott Orvos megtisztító, újjáteremtő munkájáról beszél, azt vetíti előre.
Az Ószövetség és az Újszövetség jelenik meg ebben a két jelben, a bűn és a gyógyító, szabadító, újjáteremtő Isten hatalma.
Tovább folytatjuk az Ószövetség -korábban elkezdett- magyarázatát ebben a rövid igehirdetésben

Olvasd: 2.Móz.4.1-7

Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az ÚR angyala tűz lángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes: Odamegyek, és megnézem ezt a nagy csodát: miért nem ég el a csipkebokor?

Pages