Igehirdetés

Lukács 1,69 Erős üdvözítőt támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, 1,70 ahogyan kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva: 1,71 hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket; 1,72 hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, 1,73 arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak; és megadja nekünk, 1,74 hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk n
Ez az Adventi igehirdetés egy emberről szól, aki a viselkedése alapján nem volt igazi példakép, hiszen nem hitt Isten ígéretében. Istent szolgálta de a hitetlensége miatt alkalmatlanná vált a szolgálatra. Hasznavehetetlen lett és megszégyenült. Mégis, Isten célját még a saját hitetlenségével sem írhatta felül. Isten Kegyelme nagyobb a mi esetlenségünknél, erőtlenségünknél, bizonytalanságainknál.
"egy napot ismét "mának" jelöl ki. Ekkor Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogyan előbb mondtuk: "Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!"(Zsid.4.7)
Érdekes történet a gazdag és Lázár története. nem gazdagságról, s szegénységről szól, de valahol mégis. Ám nem pénzbeli gazdagságról, pénzbeli szegénységről, hanem lelki gazdagságról és lelki szegénységről. S ha ebben az összefüggésben nézzük, Lázár volt a gazdag (bár a gazdag nem volt Lázár). Mielőtt összezavarnék minden olvasót, nem is fárasztok senkit bonyolult előzetessel. Illik, hogy a fülszöveg legyen érdeklődést keltő. Nos, nem erőlködöm tovább rajta.
Talán nem értjük elsőre a két kifejezést? Mi akar ez lenni? A Szent Sátor sátorlapjai leírásában találkozhatunk velük. Amikor olvastam, megismerkedtem a Szent Sátor sátorlapjaival közelebbről - elkezdtek a sátorlapok beszélni. Évezredek szeleinek suhogásával, méltóságteljes változhatatlanságal, az időtlen, Örökkévaló üzenetével. Igen, Isten nem csak a Szentély, a Szent Sátor egy-egy berendezési tárgyával, de még az azt beborító sátorlappal is üzen számunkra.

Pages