Tanítás

Belegondoltam a szellemi világba azon a bizonyos Nagypénteken... az azt megelőző napokban már milyen hihetetlenül felfokozott, pattanásig feszült volt minden. Izzott a levegő. Jézus bevonult Jeruzsálembe... már el akarták veszejteni. Minden lépését, minden mozdulatát figyelték. Azt is mit beszél, azt is mit nem. Ott voltak a főpapok emberei mindenhol. S mindenhonnan jöttek is a hírek.
Tags: 
Kálvin emlékévei kapcsán (2009-2014) a szokottnál is több szó esik a reformáció örökségéről. Természetesen óvnunk kell, miközben Kálvin elévülhetetlen érdemeiről beszélünk, nehogy kialakuljon egy „tökéletes Kálvin” vagy „hibátlan Kálvin” képe egyfajta posztumusz személyi kultusz.
Tags: 
Sok szó esik az utóbbi években a választott népért, a zsidóságért való imádságokról.
Kislány voltam, mikor édesapám holland lelkész kollegája először beszélt nekünk Jeruzsálem békességéért szóló imádság szükségességéről.
Azóta magam is gyülekezetet vezetek, évek óta havonta Izraelért imaközösséget tart egy Messiás-hívő házaspár a gyülekezetünkben, ami -lévén református kis gyülekezet- páratlan dolog az egyházmegyénkben, sőt egyházkerületünkben is.
Tags: 

HEIDELBERGI KÁTÉ
A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA.
FORDÍTOTTA:
GALAMBOS ZOLTÁN
KOMÁROMI REF. LELKIPÁSZTOR
HÁLÁS EMLÉKEZÉSSEL AJÁNLOM NAGY TANÍTÓMESTEREIMNEK
DR. D. BOHATEC (WIEN)
DR. H. BOUWMAN (KAMPEN)
DR. T. HOERSTRA (KAMPEN)
DR. H. VISSCHER (UTRECHT)
REF. THEOLOGIAI PROFESSOROKNAK E CSEKÉLYKE MUNKÁT,
AKIK AZ IDEGENBEN TESTVÉRKÉNT FOGADTAK ÉS HIVŐ TUDOMÁNNYAL
VEZETTEK EL ISTEN LEGTISZTÁBB MEGISMERÉSÉRE.
--------------------------------------------------------------------------------

Tags: 
Írta és közzétette LUTHER MÁRTON (1483-1546) német reformátor 1517. október 31-én Wittenbergben, a vártemplom kapujára szögezve. Az igazság kiderítése s és igyekezetétől indítva, megvitatásra kerülnek az alábbi tételek Wittenbergben, tisztelendő Luther Márton atya, a szabad művészetek és a szent teológia magisztere s ugyanott ezeknek rendes előadója elnökletével. Ezért kéri, hogy akik nem jelenhetnek meg ezeket velünk élőszóban megvitatni, tegyék meg távolból írásban. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Tags: 

Pages