A szív keménysége - Egy állapot, amiben létezhetsz úgy, hogy mégcsak nem is tudsz róla…

Valaha úgy gondoltam, hogy a keményszívű emberek Isten gyűlölők voltak vagy legalább is lázadtak az Úr ellen. Így vélekedtem mindaddig, amíg az ÚR meg nem mutatta, hogy én is kemény szívű vagyok.

Egy találkozóra tartva a repülőn azt a történetet olvastam a Mk 6, 45-52-ben, amikor Jézus tanítányaihoz közelített a vízen. Hatalmas viharban voltak. Kilenc óra elteltével is csupán fél úton jártak a Galilea-i tengeren. Ez az út normal körülmények között két óráig tarthatott. Bajban voltak és küzdöttek az életükért. És ekkor feléjük jött Jézus annak a háborgó elemnek a tetején, ami épp a vesztükre tört. Jézus teljesen ura volt a helyzetnek.

Ez akkora hatással volt rám, hogy letettem a Bibliámat és csak bámultam ki az ablakon. Vastag fehőtakaró húzodott a repülőgép alatt. Képzeletemben azon tűnődtem, hogy milyen lenne meglátni Jézust a felhőkön sétálni. Ez nem nagyobb
lehetetlenség, mint a vizen járó Jézus! Egyszerűen megdöbbentem, ahogy ezen töprengtem.

Tovább olvastam a Mk 6, 51-et és eszrevettem, hogy a tanytványok hasonló módon reagáltak. Az igehely második fele így szól:

„ … ők pedig magukban szerfölött álmélkodnak és csodálkoznak vala.”

Pontosan így éreztem én is. Azt gondoltam, hogy aki valóban belegondolt a csodák özönéba az mind így kell hogy érezzen. Azután elolvastam a következő verset.

„Mert nem okultak a kenyereken, mivelhogy a szívök meg vala keményedve.” (Mk6, 52)

Mintha valaki pofon ütött volna. Először életemben, felismertem, hogy egy csodán való meglepettség, megdöbbenés, vagy csodálkozás a keményszívűség jele. Nahát! Másképpen kifejezve a szíve keménységének a jele ha valaki természet felettinél jobban kötődik az evilági, teremtetthez. E definíció értelmében a szívem kemény volt.

Ez egy három és fél éves útra indított, ami alatt az Urat kutattam. Meg alartam tudni, hogy mi is valójában a keményszívűség, hogy mi
okozza és hogy mivel gyógyítható. Végül életem egyik legfontosabb dolgának bizonyult az, amire az Úr rámutatt.

A szótár a megkeményedett szót úgy definiálja hogy hideg, érzéketlen, érzés nélküli, ellenszegülő, makacs, merev. Ha őszinte vagy magadhoz, akkor egyet kel hogy érts abban, hogy vannak olyan területek az életedben, melyek kapcsán a szíved Isten felé megkeményedett.

Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy meg tudjuk keményíteni szívünket és szó szerint be tudjuk zárni a nem kívánatos hatások előtt. Ezt jó dolognak szánta, de mivel nem értettük meg Isten célját ezzel, e jótékony dolog ellenünkre fordult.

A keményszívűségre vonatkozó egyik legjobb példa a Kivonulások könyvében található. A fáraó nem engedte el Izrael gyermekeit Egyiptom följéről, mint ahogy azt Isten előre megparancsolta. Tizenöt alkalommal fordul el a Kivonulások könyvében, hogy a fáraó szíve megkeményedett. Ez az egyetlen magyarázat arra, hogy miért állt kirtartóan ellen a fáraó Istennel szemben, amikor oly
egyértelmű volt, hogy az Úr nála sokkalta hatalmasabb. A megkeményített szív eltompítja az ember felfogó - és értelmező képességét. Ez egyenértékű a szellemi visszamaradottsággal.

Márk evangélium 8,17 –ben Jézus a megkeményedettt szív jellemzőiről beszél tanítványainak.

“Jézus pedig észrevévén ezt, monda nékik: Mit tanakodtok, hogy nincsen kenyeretek? Mégsem látjátok-é be és nem értitek-é? Mégis kemény-é a szívetek?”

Szemeitek lévén, nem láttok-é? és füleitek lévén, nem hallotok-é? és nem emlékeztek-é? (Mk 8,17-18)

Ezekben az igékben Jézus a megkeményedett szív tünetetire mutat rá, melyek: 1. nem képes felfogni 2. nem képes megérteni 3. nem lát 4. nem hall és 5. nem képes emlékezni. Mindezeke a fogyatékosságok a szellemi világban értendők.

A megkeményedett szív ismerhetőjele, hogy nem képes a szellemit érzékelni. És amikor a szellemi dolgok erzékelésekor a megkeményedett szív megakadályozza gazdáját abban, hogy ezt a néhány szellemi dolgot az illető
megértse. Lehet, hogy megérti ugyan, amit az Úr meg akar neki mutatni, de nem tudja az életében alkalmazható módon megragadni azt.

Amikor egyes Isten iránt keményítik meg a szívüket az olyan mintha szellemi értelemben süketek és némák lennének. Egyszerűen nem látják be a szellemi igazságokat vagy nem hallják meg az Úrat. És nem is képesek emlékezni. Az emlékezet hiánya szívűk állapotára utaló fő mutató.

Sokan arról panaszkonak nekem, hogy ők egyszerűen nem képesek úgy visszaemlékezni az igehelyekre, mint én.Feltételezik, hogy fotógrafikus memóriával rendelkezem. De ugyan ezek az emberek meg tudják mondani, hogy ki nyerte a múlt évi sőt a múlt évtizedbeni Szuper Kupákat, az első ligás híres játékos összes ütésátlagát, vagy fel tudják sorolni egy adott film minden szereplőjét.

Magam is néztem szuper kupa döntőket, de nem emlékszem a részletekre. De nem azért, mert nem működik a memoriám. Ez egyszerűen a szív dolga. Azért emlékszem az igehelyekre mert. ott van a szívem, azok vannak a
szívemen. Nem emlékszem sport és egyéb szórakoztató események alapvető eredményeire, mert a szívem nincs bennünk. Minden a szíven múlik.

Ime néhány fontos dolog, amit szívünk érzékenyégével kapcsolatban tanultam meg. Először is: Ha valamit fontolóra veszel vagy ha valamin eltöprengsz, az iránt a szíved meglágyul. Ellenben amin nem töprengsz az irtánt a szíved érzéketlen, kemény marad. Erre világít rá a Mk 6, 52.

Ez az Ige így hangzik:
„Mert nem okultak a kenyereken, mivelhogy a szívök meg vala keményedve.”

Az okul szó jelentése: tanul, töpreng, megvizsgál, átgondol, elmélkedik rajta, elgondolkodik felette. Szellemi szóhasználatban a ‘meditál’, ‘elmélkedik’ szó kapcsolódhat még hozzá. Tehát a taníványok szíve érzéketlen, kemény volt, mivelhogy nem az ötezer megetetésének csodájára koncentráltak.

Nem a bűn keményítette meg a tanítványok szívét, hanem az, hogy más dolgokra és nem Jézus csodatételére koncentráltak. Nem pornográf magazinokat lapozgattak, sem nem veszekedtek.
A hatalmas viharban életük megmentése kötötte le őket. Márpedig ez nem volt bűn.

Ha elvinnél vitorlázni, akkor elvárnám tőled, hogy rendelkezz a vitorlázásról evilági ismeretekkel. Ha az autódban utazok, akkor nem azt akarom, hogy hit alapján vezess, szeretném, ha nyitott szemmel vezetnél és használnád az eszedet. Ezzel nincs is semi gond.

Ha ha olyan helyzetbe kerülünk ahol testi képességeink és tudásunk nem ment meg bennünket akkor szeretném, ha a természetes fölé tudnál emelkedni és a természetfeletti képességekre alapoznál. Nem korlátozhatjuk magunkat a csupán evilágihoz!

Ez volt a gond a tanítványokkal. Tanúi voltak annak, hogy Jézus véve az 5 kis kenyeret és a két halat megetetett egy teljes, legalább 15000 fős tömeget. Micsoda hatalmas csoda! Ha a csodán töprengtek volna, akkor nem lepte volna meg őket az, hogy Jézus a vizen járt.

Jegyezzük meg, hogy a Mk 6,45-ben külön említi azt a tényt, hogy Jézus kényszerítette tanítványait hajóba szállni és arra, hogy a tulsó
partra evezzenek. Ez azt jelenti, hogy kényszerítenie kellett őket. Nem akartak menni, de Jézus rávette őket. Eképpen nem a saját hibájuk végett kerültek ebbe a helyzetbe, hanem Mesterük parancsára cselekedtek így. Ez azt jelenti, hogy Jézus volt a felelős azért, ami velük történt.

Ha szellemi módon gondolkodtak volna az evilági helyett, akkor tudták volna, hogy Jézus gondot visel rájuk. Jézusra várták volnaahelyett, hogy meglepődtek azon, hogy az Úr a vizen járt.

Hasonlóképpen, ha nem annyira az evilági kötné le a figyelmünket, akkor nem lepődnénk meg a természetfelettin. Az életünkben mindíg számítanunk kell Isten csodatevő erejének megnyilvánulására. Azonban az az igazság, hogy a szellemiekre való összpontosításunk hiánya miatt szívünk megkeményedett Isten és az Ő természetfeletti ereje iránt.

Az egyik előnye annak ha megértjük azt, hogy mi okozza a szív keménységét az az, hogy visszafordíthatjuk e folyamatot és felhasználva a felismerést az ördöggel szemben tehetjük
keménnyé azt. Hatalmad van meghatározni azt, hogy mit fogad be vagy mit utasít el a szíved.

Ha nem gondolsz valamire akkor nem is eshetsz kísértésbe azon a területen. Tehát.uralkodj a gondolataidon és uralkodni fogsz a cselekedeteiden. Ez egyszerű mégis mély igazság. A legtöbb ember nem eképpen cselekszik.

(Andrew Wommack)

Tags: 
Értékeld a cikket: 
5
Average: 5 (1 vote)