Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. (Jn.7.24)

A farizeusok, s általában a zsidók Jézus korában egy álságos látszatvallásosságban éltek. Már régen eltávolodtak a Törvény "lelkiségétől" ha szabad úgy mondani "spirituális" jellegétől, s ezt követte a törvény gépies megtartásának időszaka, majd pedig miután már ezt is egyre nehezebb volt látszatként elfogadtatni, fel-felbukkantak irányzatok, melyek már jobbára lelki-szellemi töltés nélkül mintegy látványos Törvény-megtartásra igyekeztek, ellensúlyozandó az egyre inkább profán gondolkodást, s ebből alakult ki az a törvényeskedés amely annyira köztudottan jellemezte őket. Fanatikusan vették komolyan a Törvényt, s fanatikusan vették komolyan az egyéb törvényeiket ám hiányzott az a lelkiség mögüle, amivel annak idején Mózes az Úrtól kapott törvényeket közvetítette. Mélyen vallásosak voltak, azaz vallásgyakorlók, de a megélt hit hiányzott a gyakorlott vallásosság mögül. Mi ez, ha nem képmutatás? Mi ez ha nem hamis látszatkeltés? S figyeld meg, pont ők ítélik meg Jézust a látszat alapján, ők, akik maguk is csupán egy látszatot tartottak fenn már Isten és a választott népe egykori kapcsolatából.

Jézus nem csak beszélt arról, hogy nem a látszat alapján kell ítélni, hanem valóban nem a látszat alapján ítélt. Nem a látszat alapján ítélte meg a bűnös asszonyt, nem a látszat alapján ítélt a samáriai asszonyról, nem a látszat alapján ítélt Zákeusról, pedig többet látott rajtuk, bennük, mint más. Látta azt is amit ők nem mutattak de terhükre volt róható. Hiszen Zákeus valóban vámszedőnek látszott, ám Jézus látta azt is, hog ő nem csak a "hivatását végezte" hanem valóban többektől kizsarolt többet mint kellett volna A samáriai asszonyról sem csak azt látta, hogy ő samáriai volt, amit a tanítványai is tudhattak, hanem azt, is, ami "nem volt rá írva", hogy hány férje volt. Látta azt is a bűnös asszonyon, hogy nem csak skatulya amibe beletették, hanem valóban voltak bűnei, de még a látszat mögött és amögött is ami a látszaton túl volt, a mögött, s valóban terhelő volt - mégis meglátta azt a jót, azt a szikrát amit lángra lehet lobbantani, amiből fel lehet éleszteni egy egészséges tüzet, ami mögötte van a felszínnek és még a felszín alatti dolgoknak is. Ugyanígy a pozitiv látszat mögött és a mögötte levő pozitivnak ítélhető cselekedetek mögött is látta a gyenge jellemet, vagy jellemhibákat, a lefedetlen vagy még meg nem tagadott részt, a z összességében talán más számára észrevehetetlen gyengeségeket, bűnt, hibát, ami miatt Júdást úgy hívta el, hogy tudta mit tesz majd, Pétert figyelmeztette a tagadására, stb. Téged melyik "csoportba sorolna" vajon Jézus? Téged sem a látszat alapján ítél meg Jézus, nem is az alapján ami a látszat mögött van, de látja a mutatott és a nem látható dolgok mögött levőket is, ami igazán a mélyben ott van,. ami titokban van vagy amire talán már te sem figyelsz oda. Azt a talán apróságot, azt a talán rejtett szikrát vagy sötét foltot.

Végül de nem utolsó sorban azt mondja "hozzatok igazságos ítéletet". Hogyan vagyok erre képes, hiszen én is csak a látszatot látom, meg azt, ami a látszat mögött van. (Ezt mi elkönyveljük "jó emberismeretnek") Vajon látom-e az igazságot is? Vajon látod-e az igazságot is? Aligha. Már az is nagy dolog, hogy a látszatot látom, vagy netán annyira jó vagyok, hogy a mögötte levő dolgokat is látom. Az igazságot viszont csak az láthatja, aki maga is tudja mi az, aki maga is igaz. Igaz pedig egyedül az Isten. Hogyan tudok akkor "igazságosan ítélni"? Csak úgy, ha az ítéletet Istenre bízom, hiszen Ő látja az igazságot. Ő tud igazság alapján ítélni. Erre én csak úgy vagyok képes, hogy Tőle kérem el az ítéletet, hogy Rá bízom az ítéletet. Uram, ítélj te róla, Uram, mutasd meg Te hogy kell látnom, hiszen Te vagy az Igazság, Te vagy Aki azt látod, Te vagy annak birtokában és Te ismered fel. Én nem láthatom, de Te igen. Ha én "látom", akkor azt jelenti az, hogy meg vagyok vezetve, mert magamtól nem láthatom, csak, ha Te jelented ki. S valóban így van ez. Hányszor láttunk igaznak tartott embertől jellemhibákat, hányszor láttunk bűnösnek tartott embertől nagyobb emberséget, krisztusibb cselekedetet mint sok kereszténytől. Isten ítél, Ő jelent ki, Ő látja, s Tőle kérheted el. Eszerint kell cselekedned, amit Ő kijelent, eszerint kell lehajolnod egy bűnösnek látszó felé, egy samáriainak látszó felé, akkoris, ha Isten még több dolgot felfed a szemed előtt, a lelki szemed előtt - de mégis úgy ítél igazságosan, hogy esélyt kell adnod. S eszerint kell felismerned az igaznak látszó mögött is akár a jellem hibáit, ha Isten rámutat, s cselekedni az Istentől, az Ő igazságtól és bölcsességétől jövő bölcsességgel. Amit a farizeusok nem láttak Jézusban, mi látjuk a cselekedetei mögött, az igazság szerinti indítékot, az Ő Igazsága alapján, s ezért szeretjük mert tudjuk, hogy az Aki. S Ő is látja benned, amit más nem lát, ami "mögötte van" mindeneknek. S ez alapján ítél téged. Ez alapján ad lehetőséget vagy ad áldást Ez alapján járat próbában vagy nem, s hoz el az életedben időket, alkalmakat, amikor mindezt veled is közli, Neked is megmutatja, s Neked is ad lehetőséget meg nekem is, hogy az Ő Igazsága szerint elvárt lépéseket, cselekedeteket cselekedhesd.


P.Sz.B.